Turkcell Zeka Gücü ProjesiZeka Gücü Projesi

Turkcell Zeka Gücü Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir.

Projenin temel amacı, üstün yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırarak öğrencilerin bu alanda meraklarını celbetmek ve bu alana yeteneği olan öğrencileri erken safhalarda tespit ederek kendi yeteneklerinin geliştirmek konusunda onları cesaretlendirmektir. Bu sayede gençleri Maker Hareketi ve Endüstri 4.0’ın şekillendireceği yarının dünyasına hazırlamayı amaçlamaktayız.

Bu amacı gerçekleştirmek için yapılan çalışmalar yaşıtlarından daha üstün yeteneklere sahip öğrencilerin sınavla kazanıp girebildikleri BİLSEM okullarının kodlama, teknoloji ve fen alanındaki fiziki olanaklarını artırmak ve öğrencilere kodlama ve teknoloji alanında eğitimler vermek olarak özetlenebilir.

2016 ve 2018 yılları arasında proje kapsamında yapılan faaliyetler:

  • Okullara, akıllı tahta, 3B yazıcı, bilgisayar ve robotik ve elektronik malzemelerden oluşan Turkcell Zeka Gücü Laboratuvarı’nın kurulması ve bu sınıflarda öğrencilere eğitim verilmesi.
  • BİLSEM’lerde okuyan öğrencilere kontrol edilebilir ve programlanabilir bir akıllı karta ve etrafına mıknatıslarla takılabilir sensörlere sahip Maker ve Kodlama Kiti dağıtılması
  • Öğrencilere yönelik eğitim veren bir uzaktan eğitim projesinin hayata geçirilmesidir.

2018 yılı ile birlikte Zeka Gücü Projesi kendisine yeni hedefler belirleyerek, bu kapsamda 2018 yılında yapılan laboratuvarlara astronomi, uzay bilimleri, atmosfer bilim, amatör telsizcilik, yapay zeka gibi konularda yeni ve farklı eğitimler eklendi. 2018 yılında 11 okulda daha Zeka Gücü Laboratuvarı’nın kurulumu tamamlandı.

LMS sisteminin sadece BİLSEM’lerde okuyan öğrenciler yerine tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşmesi planlanmıştır.


Zeka Gücü Projesi Proje Detayları

Turkcell Zeka Gücü Projesi, Turkcell tarafından gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın himayesinde yürütülen gençlere yönelik bir sosyal sorumluluk projesidir. Zeka Gücü Projesi zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi ya da özel akademik alanlarından birinde ya da birkaçında yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren öğrencilerin desteklenmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla kurgulanmıştır.

Türkiye çapında özel yetenekli çocukların eğitim görmekte olduğu MEB Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yürütülen Zeka Gücü Projesi, Maker Hareketi ve 4. Sanayi Devrimi’ne gençlerimizi hazırlamak için kurgulanan ve bu alanda en geniş kitlelere ulaşmayı amaç edinmiş projelerden biridir. Proje, Türkiye’nin 80 ilinde yer alan 120’yi aşkın BİLSEM’de eğitim almakta olan 30.000’den fazla öğrenciyi kapsamak üzere başlatılmış ve projenin üçüncü yılında sunulan olanaklardan tüm öğrencilerin yararlanması için evrilmiştir.

Projenin temel amacı, üstün yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırarak öğrencilerin bu alanda meraklarını celbetmek ve bu alana yeteneği olan öğrencileri erken safhalarda tespit ederek kendi yeteneklerinin geliştirmek konusunda onları cesaretlendirmektir.

Proje kapsamında beklenen faydaysa potansiyellerinin henüz farkında olmayan ya da bu potansiyellerini geliştirmek isteyen öğrencilerin fen ve mühendislik alanlarına kaymalarına destek olmak, projeye dâhil olan tüm öğrencilerde sorun çözme, analitik düşünme, temel programlama gibi yeteneklerinin geliştirilmesidir.


Proje İstatistikleri

Yapılan çalışmalarda 27 ilde toplam 33 sınıf kurulmuş, 4.500’den fazla öğrenciye yüzyüze eğitim verilmiştir. Aynı zamanda BİLSEM’lerde okuyan 20.000’den fazla öğrenciye Maker ve Kodlama kiti dağıtılmış ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150.000 saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verilmiştir.